Artykuły poradnikowe

Wibor i jego rodzaje

Wibor to dość skomplikowany współczynnik – ustalany przez banki i na potrzeby systemu bankowego, a jednak w znaczącym stopniu wpływający na zasobność kieszeni Polaków. Przynajmniej tych, którzy pozostają szczęśliwymi posiadaczami kredytu – co obecnie dotyczy większości dorosłej części społeczeństwa. Wibor, czyli Warsaw Interbank Offered Rate to współczynnik, który w znacznej mierze wpływa na stopu procentowe kredytów bankowych, a więc również, na wysokość comiesięcznych rat.

Rodzaje współczynnika wibor

Współczynnik wibor występuje w kilku odmianach które różnią się od siebie przedziałem czasu, jakiego dotyczą kredyty, które są podstawą jego wyznaczania.

  1. Wibor ON – z angielskiego over night – dotyczy kredytów udzielanych bankom przez inne banki na jeden dzień.
  2. Wibor TN (tommorow next) – odnosi się do kredytów na dwa najbliższe dni.
  3. Wibor SW (spot week) – współczynnik oznaczający stopę oprocentowania dla kredytów udzielonych na jeden tydzień.
  4. Wibor 2W określa oprocentowanie dla kredytów dwutygodniowych.
  5. Wibor 1M – jest to współczynnik, który decyduje o oprocentowaniu kredytów o miesięcznej długości trwania.
  6. Wibor 3M opisany w artykule https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/aktualizacja-wibor-3m/id/566 – analogicznie jak poprzedni, ale obowiązujący dla kredytów udzielanych na trzy miesiące.
  7. Wibor 6M – dotyczy kredytów półrocznych.
  8. Wibor 9M – współczynnik odnoszący się do oprocentowania kredytów przewidzianych na trzy kwartały.

9 Wibor 1Y to współczynnik o najdłuższej wartości – dotyczy kredytów, których umowa przewiduje spłacenie w przeciągu jednego roku.

W jaki sposób ustalany jest wibor?

Wibor ustalany jest codziennie przez niezależną od banków, zewnętrzną organizację. Banki dokonują szacunków i deklarują na jakie oprocentowanie skłonne są udzielać kredytów innym bankom. Dane z różnych banków są następnie analizowane w procesie nazywanym wibor fixingiem, a wynikiem są współczynniki od wibor ON, do wibor 1Y.

Do czego używany jest współczynnik wibor?

Współczynnik ten stosowany jest przede wszystkim do ustalania stóp procentowych kredytów. Zależne są od niego zarówno kredyty, jakich banki udzielają sobie nawzajem, jak i kredyty osób prywatnych, czy małych przedsiębiorstw. Na podstawie rodzaju współczynnika wibor przypisanego do danego kredytu, banki wyliczają co określony czas zmienną część oprocentowania. Czas ten odpowiada długości na jaką wyliczony jest współczynnik. Innym zastosowaniem współczynników wibor, jest możliwość użycia ich jako instrumentów finansowych. Dopuszczalne są na przykład, transakcje future na współczynniki wibor.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.