Artykuły poradnikowe

Urlop dla ojca? Warto go wykorzystać! Zasady i terminy urlopu ojcowskiego

Urlop w celu opieki nad dzieckiem najczęściej kojarzony jest jako macierzyński. Dzisiaj jednak na urlop tego typu może wybrać się także tata malucha. Jak wygląda to od strony formalnej?

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi zmienia się także rodzicielstwo. To, co kiedyś uznawane było za standard, dzisiaj jest tylko opcją. Widać to także na przykładzie urlopów dla rodziców. Kiedyś udzielane były one tylko kobietom – teraz bez problemu mogą skorzystać z nich także mężczyźni.

Definicja

Urlopem ojcowskim nazywa się specjalny urlop przeznaczony tylko dla ojców. Z urlopu tego rodzaju może skorzystać ojciec pracujący i wychowujący dziecko.

Prawo do niego jest samodzielnym, wyłącznym uprawnieniem ojca, które jest niezależne od uprawnień marki. Ojciec może korzystać z niego zarówno wtedy, gdy matka pracuje, jak również wtedy, gdy nie podejmuje pracy zawodowej.

Wymiar urlopu

Z urlopu tego rodzaju można skorzystać w wymiarze 2 tygodni, przy czym stosowane są dodatkowe warunki:

– Urlop można podjąć do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

– przed upływem 24 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu (adopcji), lecz nie dłużej niż do ukończenia 7. roku życia przez dziecko, natomiast w przypadku dziecka, w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia.

Przepisy przewidują także, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać albo jednorazowo, czyli w całości, albo też w dwóch częściach – wtedy żadna z nich nie może być krótsza niż 7 dni.

Pracodawca

Po zakończeniu urlopu pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownika na to samo stanowisko, które było dotychczas przez niego zajmowane, albo też na stanowisko równorzędne odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym. 

Pracownik ma także prawo do otrzymania takiego samego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłek macierzyński

Za urlop dla ojca przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku

Źródła:

https://kapitalni.org/pl/artykuly/urlop-ojcowski-kto-wyplaca-zasilek-ojcowski

https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-ojcowski

You may also like...