Artykuły poradnikowe

Na czym polega rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Warto mieć świadomość, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest jedną z możliwości na zakończenie danego stosunku pracy. Polega ona bowiem na zgodnej woli zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Forma porozumienia

Trzeba zdawać sobie sprawy, że nie istnieje obowiązek sporządzenia porozumienia polegającego na rozwiązaniu danej umowy o pracę na piśmie. Rekomendowane jest jednak ze względów dowodowych, aby obie strony dokonały zawarcia porozumienia w formie pisemnej.

Warto bowiem mieć świadomość, że rozwiązanie umowy o pracę przez porozumienie stron to najbardziej uniwersalny sposób na zakończenie danego stosunku pracy. Może być zatem zastosowany praktycznie do każdego rodzaju umowy o pracy. Nie wszyscy wiedzą, że rozwiązanie umowy o pracę w omawiany sposób będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zarówno jedna jak i druga strona wyrazi na to zgodę.

Bardzo istotną kwestią jest fakt, że pracodawca i pracownik nie muszą podać przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Nie ma również potrzeby ewentualnych konsultacji decyzji ze związkami zawodowymi.

Zgodna wola

Jak zostało już wspomniane wcześniej rozwiązanie umowy o pracę na drodze porozumienia stron będzie możliwe jeżeli na takie rozwiązanie będzie zgoda nie tylko pracodawcy, ale również pracownika.

Koniecznie trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że w sytuacji, gdy dojdzie do rozwiązania umowy o pracę w oparciu o porozumienie stron, nie będzie stosowana ochrona przed jej rozwiązaniem. Ochrona przed ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy będzie bowiem dotyczyła wyłącznie wypowiedzenia umowy o pracę. Warto także dodać, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mają możliwość rozwiązania danego stosunku pracy na mocy porozumienia praktycznie w każdym uzgodnionym terminie. Może to być nawet podczas urlopu wypoczynkowego pracownika.

Data ustania umowy

Nie można zapomnieć, że złożenie oświadczenia woli w kwestii rozwiązania danej umowy o pracę wymaga ustalenia daty ustania tej umowy. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że w przypadku, gdy nie zostanie określony termin w porozumieniu stron o rozwiązaniu stosunku pracy, jego ustanie nastąpi w dniu zawarcia. Jest to szczególnie istotny aspekt dla pracownika.

Bardzo często dochodzi bowiem od sytuacji, że pracownik, któremu zostało złożone przez pracodawcę oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wychodzi z propozycją rozwiązania tej umowy, jednak za porozumieniem stron. Pracodawcy przeważnie wyrażają na to zgodę, wiedzą bowiem, że ma to istotne znaczenie dla dalszej kariery pracownika w innym miejscu pracy.

Przydatne linki

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron: https://kapitalni.org/pl/artykuly/wypowiedzenie-umowy-za-porozumieniem-stron-jak-to-zrobic,73,496

Definicja wypowiedzenia umowy o pracę według Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypowiedzenie_umowy_o_prac%C4%99

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.