Artykuły poradnikowe

Kto nadzoruje firmy pożyczkowe?

Rynek pożyczek gotówkowych w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Niestety od czasu do czasu mogą pojawić się firmy, które prowadzą nielegalne praktyki i naciągają swoich klientów na różnorodne produkty finasowe. Na straży bezpieczeństwa całego rynku finansowego stoi KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, która odpowiada między innymi za nadzorowanie firm pożyczkowych.

Czy KNF może nadzorować firmy pożyczkowe?

Komisja Nadzoru Finansowego na samym początku skupiała się głównie na nadzorowaniu banków i agentów ubezpieczeniowych. Od 2017 roku po wprowadzeniu nowej ustawy, KNF może monitorować również wszelkie instytucje pożyczkowe. Wcześniej firmy pozabankowe zapisywały się poprzez ZFP (Związek Firm Pożyczkowych). Niestety lista ta nie miała żadnej mocy prawnej. W dzisiejszych czasach bez odpowiedniego wpisu do Rejestru Firm Pożyczkowych, żadna instytucja pozabankowa nie może funkcjonować. Warto wspomnieć jednak o tym, że na rynku mogą funkcjonować firmy, które działają niezgodnie z prawem i unikają wpisania się na ową listę. KNF w dowolnym momencie może sprawdzić, czy dany pożyczkodawca prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem. Stosowny rejestr jest ogólnodostępny na stronie KNF.

Jak można złożyć skargę?

Zwykli konsumenci tak samo zresztą jak każdy podmiot rynku finansowego ma możliwość złożenia stosownej skargi. Czynności tej można dokonać nie tylko drogą elektroniczną, ale również listownie lub osobiście w siedzibie UOKiK. Na stronie KNF można znaleźć gotowe wzory formularzy. Warto jednak wspomnieć o tym, że złożenie skargi nie wiąże się automatycznie z wszczęciem postępowania.

Pomoc dla pożyczkobiorców

KNF na swojej stronie internetowej umieszcza informacje, które mogą okazać się bardzo przydatne w przypadku mniejszych lub większych sporów z firmami pożyczkowymi. Dobrym przykładem może być tutaj nie tyko reklamacja u samego pożyczkodawcy, ale również zaczerpnięcie porady u rzecznika konsumenta. Jeżeli nie uda nam się rozwiązać problemu z firmą pozabankową, to w wielu sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z Sądu Polubownego. Pierwszym krokiem jest najczęściej wybranie mediatora, dzięki któremu zdecydowanie łatwiej będzie dojść do ugody. Według najnowszych statystyk skuteczność mediacji wynosi około 80%. Warto wspomnieć również i o tym, że Mediacja Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowym wiążę się z wydatkiem 50zł. Jeżeli mediacja nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów, to wówczas należy skorzystać z pomocy Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.