Artykuły poradnikowe

Koszty podatkowe. Co możemy do nich zaliczyć?

Celem każdej firmy jest przede wszystkim zysk, jaki generuje. Każdy właściciel biznesu dąży do maksymalizacji zysków, poprzez najlepsze produkty, wykwalifikowanych specjalistów czy pozyskiwania nowych klientów. Na czysty dochód składa się wiele elementów. Od zarobionych pieniędzy należy odjąć mi.in. koszty podatkowe, utrzymania kadry, czy dowozu towarów, a także ewentualne koszty szkolenia pracowników.

Wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodu, nazywa się kosztem uzyskania przychodu (kosztem podatkowym).

Co można zaliczyć do tych kosztów?

Przepisy nie wymagają, aby każde nasze działanie kończyło się uzyskaniem zysku. Liczy się cel, zamiar zarobku.

Przykład – Jedziemy do potencjalnego klienta kilkaset kilometrów. Po rozmowie i przedstawieniu oferty klient jednak nie decyduje się na współpracę. Włożyliśmy pieniądze w benzynę, niekiedy w opłatę za autostradę. Czy poniesione koszty mogą być kosztem podatkowym? TAK. Liczy się zamiar zdobycia dochodu.

Kosztem uzyskania przychodu jest też ten, który ponosimy w celu zabezpieczenia czy zachowania źródła przychodu.

Przykład – Podpisaliśmy umowę najmu lokalu na 4 lata, myśląc, że przez ten czas w nim zostaniemy. Jednak po 2 latach okazało się, że nasza firma odniosła wielki sukces i chcemy ją przenieść do większego lokalu, zatrudnić więcej pracowników. W większości takich umów są kary umowne za wcześniejsze jej zerwanie. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Oczywiście można zachować lokal i płacić czynsz do końca obowiązywania umowy lub wypłacić wynajmującemu opłatę odszkodowawczą i wcześniej zakończyć umowę najmu. Kwota taka jest jak najbardziej kosztem podatkowym, jeśli jest działaniem zamierzonym i miała na celu zabezpieczenie źródła przychodu.

Jakie są w tym kierunku ograniczenia?

Przepisy podatkowe stanowią listę ok. 70 sytuacji, zdarzeń, które nie mogą wchodzić w skład kosztów przychodu. Są to tzw. koszty niepodatkowe (N-KUP-y). Są to m.in.:

amortyzacja samochodu osobowego;

różne kary umowne dotyczące wadliwych towarów czy usług;

odsetki za spóźnienie się z zapłaceniem podatku VAT;

Niektóre koszty niepodatkowe wzbudzają kontrowersję, np. koszty reprezentacyjne. Zawsze oceniając czy wydatek, jaki ponieśliśmy, jest kosztem przychodu, musimy odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Po pierwsze czy jest to działanie celowe, potrzebne firmie, czy ma na celu zwiększenie przychodu. Po drugie musimy sprawdzić, czy koszty te nie znajdują się na liście kosztów niepodatkowych.

You may also like...