Artykuły poradnikowe

Jak prawidłowo spisać umowę kupna sprzedaży?

Sprzedaż przedmiotu wiąże się z szeregiem obowiązków – między innymi opłacenia podatku, a w niektórych przypadkach – również zgłoszenia zbycia odpowiednim organom (tak jest gdy sprzedaje się samochód). Aby mieć pewność co do wszystkich warunków zmiany właściciela rzeczy, należy spisać umowę. Jak to zrobić?

Warunki umowne – na piśmie

Umowa kupna sprzedaży jest spisywana w celu określenia najbardziej podstawowych kwestii związanych ze zbyciem określonego przedmiotu. Ustawodawca nie określił dokładnego wzoru takiego dokumetu, stąd też w sieci można znaleźć wiele różnych jego wersji. Osobie, która nie ma na co dzień do czynienia z prawem, może być trudno odnaleźć się wśród liczby opcji.

Najistotniejszymi kwestiami, jakie koniecznie trzeba zawrzeć w umowie kupna sprzedaży, są dane zbywcy oraz nabywcy, określenie przedmiotu oraz jego ceny, a także – podpisy stron potwierdzające ważność dokumentu. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, dzięki czemu zarówno kupujący, jak i sprzedający posiadają własną kopię. 

O czym należy pamiętać?

Przede wszystkim o sprawdzeniu poprawności danych. Nie chodzi tu o drobne literówki, ale najistotniejsze, wskazane powyżej elementy umowy. Istotnym jest, by określić podmioty umowy bardzo dokładnie: tak, by nie istniało ryzyko pomyłki. W przypadku osób fizycznych z reguły umieszcza się na dokumencie PESEL, a jeśli chodzi o firmy – REGON.

Niewiele osób o tym wie, jednak umowa ustna również jest umową. Warto o tym pamiętać, jeśli okaże się, że z jakichś względów wersja papierowa nie zostanie spisana, a jedna ze stron będzie twierdzić, że do sprzedaży w ogóle nie doszło. Niestety – w takiej sytuacji niestety udowodnienie poszczególnych ustaleń jest bardzo trudne.

Zamiast stron – umowę mogą podpisać pełnomocnicy. W takiej sytuacji konieczne jest spisanie przez podmiot udzielający pełnomocnictwa specjalnego pisma, w którym przekazuje władzę do nabycia (lub zbycia) określonego przedmiotu. To bardzo istotne – bez tego dokumentu umowa może zostać uznana za nieważną.

You may also like...