Artykuły poradnikowe

Jak odzyskać swój dług

Niemożność odzyskania swoich pieniędzy od dłużnika to naprawdę niezwykle frustrująca sytuacja, która tak naprawdę może spotkać każdego. Czasami mowa o naprawdę bardzo dużych kwotach, innym razem dług nie jest spektakularnie wysoki. Jednak nie ma to aż tak dużego znaczenia – w końcu dług to dług i każdy chcę odzyskać swoje pieniądze.

Jak odzyskać swój dług

Współcześni Polacy są naprawdę zadłużeni na wysokim poziomie. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj tylko o długi względem banków, na przykład związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek na zakup różnych dóbr. Sporo osób ma zaległości też na przykład za wynajem mieszkania, za zamówione i nieopłacone usługi i dobra materialne, długi miewa się u pracodawcy, gdy pensja nie jest wypłacona na czas. Nawet prężnie działający przedsiębiorca może z miesiąca na miesiąc podupaść finansowo, czego skutkiem będzie niewypłacanie należności swoim pracownikom. Jeżeli tylko istnieje jakikolwiek stosunek prawny, na podstawie którego można wykazać, że ktoś jest nam dłużny pieniądze, odzyskanie tych kwot można skierować na bardziej formalną drogę. Oczywiście nie musi to jeszcze być równoznaczne z sądem – wcześniej można, a wręcz trzeba wysłać wezwanie do zapłaty: https://kapitalni.org/pl/artykuly/rodzaje-wezwan-do-zaplaty-przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-i-ostateczne-wezwanie-do-zaplaty,73,102

Co to jest wezwanie do zapłaty

Wysłanie wezwania do zapłaty to jedna z pierwszych procedur, którą należy przedsięwziąć wtedy, gdy przechodzi się do egzekwowania długu w bardziej formalny sposób. Wezwanie do zapłaty można przygotować samemu i wysłać drogą pocztową, można też skorzystać z usług firm windykacyjnych, które zajmują się też tego typu działaniami. Nie ma jednego ogólnie obowiązującego wzoru formularza do wezwania do zapłaty, warto jednak pamiętać o tym, że na takim dokumencie muszą znajdować się pewne dane. Należą do nich między innymi:

– dane wierzyciela oraz dane dłużnika

– podstawa prawna do roszczenia długu

– kwota długu oraz termin jej zapłaty

– numer rachunku bankowego do wpłacenia kwoty

– podpis osoby wysyłającej wezwanie

Aby w przyszłości myśleć o egzekwowania długu na drodze sądowej, wcześniej zawsze trzeba wysłać wezwanie do zapłaty.

Jak powinno brzmieć wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty trzeba zawsze sporządzać niezwykle oficjalnym czy wręcz urzędowym tonem. Należy zatem trzymać się odpowiedniego języka, tak by dokument brzmiał poważnie i był odpowiednim motywatorem do tego, by dłużnik rzeczywiście uiścił zapłatę. W wezwaniu do zapłaty można wspomnieć o swoich kolejnych krokach, które zostaną podjęte w przypadku niezapłacenia długu. Mogą nimi być na przykład skierowanie sprawy do sądu i obciążenie opłatą dłużnika, zaprzestanie dostarczania towarów czy realizowania usług.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.