Artykuły poradnikowe

Jak bezpiecznie sprzedać auto?

Po kilku miesiącach od zawieszenia na szybie naszego samochodu kartki z numerem telefonu i informacją o sprzedaży, kilkukrotnym odświeżaniu ogłoszenia na popularnych platformach handlowych, w końcu pojawia się on – długo wyczekiwany kupiec, który deklaruje chęć nabycia naszego auta za uczciwą cenę. O czym warto pamiętać podczas finalizowania transakcji? Jak zrobić, by była ona maksymalnie bezpieczna i rzetelna? Poniżej kilka cennych wskazówek.

Umowa kupna sprzedaży auta

Pierwszym i bezwzględnym obowiązkiem stron jest spisanie umowy kupna sprzedaży auta. Taka umowa powinna być sporządzona na piśmie, opatrzona dwoma czytelnymi podpisami (kupującego i sprzedającego). Każda ze stron musi otrzymać swój własny egzemplarz dokumentu. Taka umowa wcale nie musi być sporządzona przez profesjonalnego prawnika, ani nie musi być napisana na kilkunastu stronach. Wystarczy w niej zawrzeć wszystkie podstawowe informacje dotyczące kupującego oraz sprzedającego, a także precyzyjne dane samochodu, który jest przedmiotem transakcji.

Co zawiera taka umowa?

Umowa kupna sprzedaży samochodu, w wersji, z którą najczęściej się spotykamy mieści się zazwyczaj na jednej stronie A4. Zawiera ona takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer kontaktowy sprzedającego oraz odpowiednio te same informacje o kupującym. Ważne jest także wskazanie jakim dokumentem tożsamości posługuje się zarówno sprzedający, jak i kupujący – te dane spisujemy bowiem bezpośrednio z przedstawionych nam dokumentów. Warto wpisać nie tylko numer i serię dowodu osobistego, ale także przez kogo i gdzie został wydany. W następnym punkcie umieszcza się wszystkie informacje dotyczące samochodu. Są to między innymi: nazwa/marka/ model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, numer silnika, numer VIN (bardzo ważny) czyli numer nadwozia, numer rejestracyjny oraz aktualny przebieg (powinno się go spisać przy kupującym). Te dane muszą być zgodne z prawdą, o czym może świadczyć kolejny punkt umowy, który zawiera oświadczenie sprzedającego, że nie zataił przed kupującym żadnych wad technicznych dotyczących samochodu.

Kiedy spisujemy taką umowę? 

Najlepiej dokonać tego w tym samym dniu, w którym następuje oficjalne przekazanie samochodu nowemu właścicielowi. Wówczas warto wpisać na umowie miejsce transakcji, datę oraz dokładną godzinę przekazania samochodu. Ponadto, zaznaczamy w niej, iż kupujący odebrał samochód osobiście, a wraz z nim otrzymał umowę kupna sprzedaży samochodu wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami dotyczącymi auta (jak np. dowód rejestracyjny, książka pojazdu). Od tej pory, kupujący jest już oficjalnym właścicielem auta.

You may also like...