Artykuły poradnikowe

Instytucja czynnego żalu

Stało się, zapomnieliśmy wysłać PIT w terminie. Co teraz? Czy jesteśmy przestępcami skarbowymi? Czeka nas dotkliwa kara?

Art. 16 kodeksu karnego skarbowego

Na szczęście nie każde działanie niezgodne z przepisami zostanie uznane przez skarbówkę od razu za przestępstwo. Po pierwsze, czyn zabroniony o małej szkodliwości społecznej będzie uznany za wykroczenie (a za taki z pewnością sąd uzna niezłożenie deklaracji w terminie, jeśli szkodę tę naprawimy bezzwłocznie w krótkim czasie), a po drugie, każdemu podatnikowi przysługuje skorzystanie z instytucji czynnego żalu.

Zgodnie z art. 16 kodeksu karnego skarbowego, sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego może uniknąć kary, gdy zawiadomi odpowiedni organ kontroli skarbowej o popełnieniu czynu zabronionego. Kodeks podkreśla, że w takiej sytuacji muszą zostać ujawnione istotne okoliczności zdarzenia oraz ewentualne osoby, które współdziałały w popełnieniu czynu zabronionego. Takie powiadomienie organów skarbowych jest określane mianem instytucji czynnego żalu.

Złożenie czynnego żalu

Podatnik zgłasza czynny żal  w urzędzie skarbowym właściwym dla konkretnego zdarzenia skarbowego na piśmie lub ustnie do protokołu.

Istotnie jest tu szczegółowe przedstawienie całego zdarzenia, wskazanie winy własnej oraz wszystkich współwinnych. Ponadto, podatnik jest zobowiązany do współdziałania z organami ścigania w celu udaremnienia popełnienia czynu zabronionego przez współuczestników.

Uznanie czynnego żalu

Nie w każdym przypadku czynny żal podatnika okaże się skuteczny.

Podstawowym warunkiem uznania przez organy ścigania ważności  czynnego żalu, jest uregulowanie przez podatnika należności wobec państwa oraz uzupełnienie wszelkiej dokumentacji.

Oczywiście zgłoszenie czynnego żalu nie zostanie uznane w przypadku zorganizowanych działań o charakterze przestępczym z powodów jasnych i oczywistych. Instytucja czynnego żalu ma służyć podatnikowi, który popełnił błąd a nie przestępcy.

Instytucja czynnego żalu w praktyce

Omawiany czynny żal pomaga w sytuacjach spowodowanych zaniedbaniem. Nie składa się go w przypadku złożenia korekty deklaracji – w sytuacji, gdy z powodu pomyłki np. zaniżyliśmy należny podatek dochodowy (https://kapitalni.org/pl/artykuly/progi-podatkowe-czym-sa-i-jak-dzialaja,73,250 – czytaj więcej na jego temat) złożenie korekty automatycznie chroni nas przed ukaraniem.

Czynny żal należy też oddzielić od ewentualnych innych kar, które naliczane są w związku np. z powstałą zaległością podatkową. Innymi słowy złożenie czynnego żalu, gdy nie złożyliśmy deklaracji podatkowej w terminie i nie zapłaciliśmy podatku, nie zwalnia nas od uregulowania należności wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty oraz złożenia deklaracji.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.