Artykuły poradnikowe

Czym może skutkować niedotrzymanie terminu spłaty pożyczki?

Warto pamiętać o oddaniu pożyczki w terminie. Jakie mogą być konsekwencje braku spłaty zobowiązania na czas?

Pożyczki należy spłacać terminowo

Terminem spłaty pożyczki nazywa się termin, do którego pożyczkobiorca powinien oddać pożyczkodawcy, na przykład bankowi czy instytucji pożyczkowej, zaciągnięte zobowiązanie.

W zależności od wybranej oferty pożyczkowej, czas spłaty może opiewać od 30 dni przy pożyczce krótkoterminowej c do nawet kilkudziesięciu lat przy kredytach hipotecznych – na zakup mieszkania czy budowę domu. Gdy pożyczka jest ratalna, spłaty dokonuje się w wyznaczonych w umowie terminach w comiesięcznych odstępach.

Pożyczkobiorca decydujący się na zaciągnięcie pożyczki powinien pamiętać o tym, by spłacać ją terminowo. Zobowiązuje się on do tego przy zawieraniu umowy. W umowie tej może również znaleźć informacje dotyczące skutków naruszenia terminu spłaty. Konsekwencje te mogą być bolesne i dodatkowo mogą ciągnąć się za dłużnikiem latami.

Naliczenie odsetek i kar

Wraz z przekroczeniem terminu spłaty pożyczkodawca zaczyna naliczać odsetki karne. Są to najczęściej odsetki ustawowe w wysokości 7%, które naliczane są za każdy kolejny dzień zwłoki: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/anna-wozniak/odsetki-ustawowe-od-przeterminowanych-zobowiazan-jaka-moze-byc-ich-maksymalna-wysokosc/id/1075. Warto jednak pamiętać, że wysokość maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie jest dwukrotnie wyższa!

Dodatkowo, bank lub firma pożyczkowa mogą zastosować inne kary, na przykład płatne monity (ponaglenia) w postaci listów, SMS-ów, telefonów. Koszt jednego monitu może wynosić od 10 złotych do nawet ponad 100 złotych.

Negatywne wpisy w BIK i innych bazach

Brak spłaty pożyczki w terminie będzie także skutkował powstaniem tzw. negatywnej historii kredytowej w BIK oraz wpisaniem do baz dłużników, na przykład KRD – Krajowego Rejestru Długów.

Osoby posiadające negatywne wpisy w takich bazach mają trudności z uzyskaniem kolejnych pożyczek, kredytów, a nawet z zawieraniem umów na abonament.

Przekazanie długu do firmy windykacyjnej

Gdy dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania w wyznaczonym terminie, dług może być przekazany firmie windykacyjnej, która specjalizuje się w odzyskiwaniu długów.

Pracownik firmy windykacyjnej, czyli windykator ma na celu nakłonienie dłużnika do spłaty należności. W tym celu wysyła do niego listy, dzwoni lub może odwiedzić go osobiście.

Egzekucja komornicza

Ostateczną i także najgroźniejszą konsekwencją braku spłaty pożyczki może być przekazanie sprawy do sądu i egzekucja komornicza. Komornik może zająć majątek dłużnika, na przykład pensję, oszczędności na koncie, ruchomości i nieruchomości.

Warto więc pamiętać o terminowej spłacie każdej pożyczki!

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.