Artykuły poradnikowe

Czy darowizna od rodziców zwolniona jest z podatku?

Wydawałoby się, że darowizna w rodzinie jest wykluczona z konieczności opłacenia podatku. Jednak aby taka sytuacja miała miejsce, konieczne jest dopełnienie formalności w urzędzie skarbowym. Należy mieć również na uwadze stopień pokrewieństwa.

Grupa podatkowa

Darowizny objęte są podatkiem od spadku i darowizn. W poszczególnych grupach przewidziane są zwolnienia i to one określają wysokość podatku lub zwolnienie z jego opłacenia. Jeśli suma nie została przekroczona, nie ma konieczności zapłaty podatku. Oto podstawowa klasyfikacja:

1. Grupa pierwsza (9637 zł) – małżonek, syn, córka, wnuki, prawnuki, matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie.

2. Grupa druga (7276 zł)  – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

3. Grupa 3 (4902 zł) – pozostałe osoby. 

Łączna suma darowizn

Często w celu uniknięcia opodatkowania darczyńcy i obdarowani przekazują darowiznę kilka razy. Należy tu jednak podkreślić, że kwoty sumują się z ostatnich 5 lat i taka suma stanowi podstawę do opodatkowania. 

Podatek od rodziców – zwolnienie z opłaty

W grupie pierwszej wyróżnia się tzw. grupę „zero”. To małżonek, syn, córka, wnuki, prawnuki, matka, ojciec, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. W takim przypadku nawet po przekroczeniu wskazanej sumy, podatek od darowizny może ulec umorzeniu. Należy w tym celu zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Trzeba w tym celu wypełnić odpowiedni druk SD-Z2 i przedstawić stosowny dokument przedstawiający przekazanie kwoty na rachunek. 

Zatem podatkiem od darowizny nie jest objęty obdarowany, który otrzymał darowiznę od rodziców, jeśli dopełnił on obowiązek zgłoszeniowy do Urzędu Skarbowego. Dotyczy to sytuacji, kiedy darowizna przekracza sumę 9637 zł. Kwota niższa nie wymaga zgłoszenia i zwolniona jest z podatku.

You may also like...