Urlop wychowawczy na dziecko

Komu przysługuje urlop ? Celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje on więc rodzicom dziecka, maksymalnie do ukończenia przez nie 6 roku życia (do ukończenia 18. roku życia, jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Urlop ten przysługuje tylko tym pracownikom, którzy posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy – wliczając do niego poprzednie okresy zatrudnienia. …