Na czym polega rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Warto mieć świadomość, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest jedną z możliwości na zakończenie danego stosunku pracy. Polega ona bowiem na zgodnej woli zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Forma porozumienia Trzeba zdawać sobie sprawy, że nie istnieje obowiązek sporządzenia porozumienia polegającego na rozwiązaniu danej umowy o pracę na piśmie. Rekomendowane jest jednak ze względów …